Home >> Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Phạm Thanh Bình là ai? Tôi tên đầy đủ là PHẠM THANH BÌNH, năm nay tôi 34 thuổi, hiện tại là CEO Công ty TNHH  ĐẦU TƯ$PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HBA. Tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang, cái nơi mà người dân địa phương phải công nhận là nơi: “ CHÓ ĂN ĐÁ, GÀ ĂN SỎI”; gia ...

Read More »
/*mở đóng nút*/