Home >> Mobile

Mobile

Update hiển thị quảng cáo facebook trên Mobile News Feed

cach_hien_thi_quang_cao_moi_nhat_tren_mobile

Thông tin này vô cùng hiệu quả cho anh chị chạy quảng cáo trên facebook. Nội dung hiển thị trên Mobile News Feed sẽ tuân thủ theo những khía cạnh dưới đây: Ít dòng văn bản chính sẽ hiển thị trên News Feed trên thiết bị di động: Bây giờ chỉ có 3 dòng văn bản chính sẽ hiển thị ...

Read More »
/*mở đóng nút*/