Share
Share
Tweet
Pin
0 Shares

Hãy bấm nút bên dưới để tham gia lớp học trên ứng dụng Zoom
Tải Zoom Xem hướng dẫn

HOẶC: Mở ứng dụng Zoom, chọn “Join / Tham gia cuộc họp“.
Sau đó nhập ID lớp học: 87236819568

Tabi Education 2022 | Hotline: 096 878 74 62

Share
Share
Tweet
Pin
0 Shares
0 Shares
Share
Share
Tweet
Pin